Dat fiind feedback-ul clienților noștri referitor la calculul îndemnizație de 75% din salariul de bază brut, în situația în care salariul avut de către o persoană cu contract individual de muncă depășește salariul mediu brut pe economie pentru anul 2020, completăm articolul publicat în data de 15.04.2020 cu următoarele aspecte:

În situația în care salariul brut al unui angajat este mai mare decât salariul mediu brut pe economie pentru anul 2020, angajatorul are posibilitatea acordării unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe economie pentru anul 2020 din fondurile puse la dispoziție de către stat pentru prevenirea și combaterea pandemiei pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României SAU pe lângă această indemnizație poate să suplimenteze, în cazul în care angajatorul are un buget destinat plății cheltuielilor de personal care să permită acest lucru, diferența de până la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Considerăm că angajatul ce are suspendat contractul individual de muncă în baza instituirii stării de urgență pe teritoriul țării beneficiază doar de indemnizația de 75% raportată la salariul mediu brut pe economie pentru anul 2020.

În situația în care contractul individual de muncă este suspendat în baza prevederilor art. 53 din Codul Muncii în vigoare,  iar salariatul este pus la dispoziția unității, indemnizația de 75% se va calcula la salariul brut al angajatului, aferent postului ocupat de către acesta.

Textele de lege aplicabile în cauză sunt:

1.Art. 11, alin. 1 din O.U. 30/2020, modif. de O.U.32/2020: „(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.”

2.Art. 11, alin. 11 din O.U. 30/2020, modif. de O.U.32/2020: „(11) În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” (la 30-03-2020, Articolul XI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020)

3.Art. 53 Codul Muncii: „(1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).

(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.”

Întrucât dispozițiile O.U. 30/2020, modif. de O.U.32/2020, sunt supletive reglementând doar posibilitatea anagajatorului de a suplimenta diferența indemnizației cuvenite unui salariat, apreciem că rămâne exclusiv la latitudinea angajatorului dacă acordă suplimentul pentru completarea indemnizației, însă în situația în care angajatorul, prin decizia de suspendare a contractului individual de muncă a hotărât punerea la dispoziția societății a salariatului, atunci angajatorul este obligat să acorde indemnizația de 75% din salariul de bază al salariatului.

Deși O.U. 30/2020, modif. de O.U.32/2020 este emisă în baza decretului prin care s-a instituit situația de urgență, ceea ce îi dă putere de lege superioară Codului Muncii, legea generală se aplică în completarea ordonanței de urgență. În susținerea acestui aspect este argumentul de text prevăzut la art. 11, alin 11 din O.U.30/2020, modificată de 32/2020 „(…) poate fi suplimentată de angjator (…). Deși același articol prevede în conformitate cu prevederile art. 53, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 republicată, diferența constând în temeiurile de drept în baza cărora angajatorul își suspendă sau întrerupe total sau parțial activitatea, acest aspect fiind menționat în mod expres în cuprinsul deciziei comunicate angajatului.

În concluzie, în funcție de decizia angajatorului de a suspenda sau întrerupe activitatea, calculul indemnizației de 75% se stabilește în funcție de cele precizate mai sus, respectiv dacă angajatorul a optat ca salariatul să fie la dispoziția unității, are obligația legală de a acorda 75% din salariul aferent postului ocupat de către acesta.

 

Av. Codrin Raica, Av. Mircea Boboșa

Categorii: Drept civil

0 comentarii

Lasă un răspuns